(PL)- Hôm qua (15-1), Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết có ít nhất sáu công ty nợ BHXH kéo dài với tổng cộng hơn 10 tỷ đồng đã được lập hồ sơ chuẩn bị đưa ra tòa trong vài ngày tới. Hiện hồ sơ khởi kiện Công ty TNHH Kwang Việt Nam đã hoàn tất.