(PL)- UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt đề án đưa nông dân đi học tập ở nước ngoài giai đoạn 2013-2018 để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành nông nghiệp có trình độ đáp ứng được yêu cầu phát triển nền nông nghiệp đô thị.

Theo đó, từ năm 2014 đến năm 2018 sẽ có 100-125 cán bộ quản lý, nông dân, xã viên hợp tác xã, tổ hợp tác, các trang trại trên địa bàn TP được tham quan học tập kinh nghiệm tại các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Trung Quốc. Chương trình tham quan, học tập sẽ bao gồm các lĩnh vực như sản xuất rau, hoa, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa, nuôi tôm quy mô lớn, các mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp…

THU HƯƠNG