(PL)- Sáng 29-3, đội phát thanh khu lưu trú công nhân Khu công nghiệp Tân Bình (TP.HCM) đã ra mắt nhân buổi tọa đàm Công nhân làm phát thanh và cùng giao lưu với các nhóm “phát thanh công nhân” của Khu chế xuất Linh Trung và Tân Thuận.