(VH)- Sở LĐ,TB&XH cho biết, UBND TP đã cho phép thành lập Trung tâm công tác xã hội trẻ em TP.HCM có trụ sở tại 57 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Trung tâm được thành lập trên cơ sở nâng cấp và tổ chức lại Văn phòng tư vấn trẻ em TP.

Đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ thực hiện trợ giúp pháp lý, tư vấn và cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề gia đình và trẻ em cho các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và gia đình, trẻ em. Đồng thời hỗ trợ về chuyên môn cho các tổ chức thực hiện các dự án về trẻ em tại các quận, huyện của TP. Ngoài ra, Trung tâm còn liên hệ thực hiện các dịch vụ an sinh xã hội nhằm giúp trẻ em giải quyết những vấn đề khó khăn để ổn định cuộc sống, bảo đảm việc thực hiện đúng các quy trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Hoàng Hải