(TNO) Ngày 5.3, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết trong năm 2013 toàn địa bàn thành phố tiết kiệm được 520 triệu kWh, tương đương 2,94% sản lượng điện năng tiêu thụ, tăng 11% so với năm 2012.

Các giải pháp trong chương trình tiết kiệm điện do Tổng công ty Điện lực TP.HCM phát động đã giúp giảm chi phí mua điện lên đến 893,5 tỉ đồng, dẫn đầu cả nước về sản lượng điện tiết kiệm, trong năm 2013.

Ngoài ra, các chương trình tiết kiệm điện còn giúp giảm được 525.000 tấn CO2 phát thải ra môi trường và giảm bớt áp lực đầu tư nguồn điện.

Trong năm 2013, UBND TP.HCM đã khen thưởng cho 25 hộ gia đình và nhiều doanh nghiệp, khách sạn… tiết kiệm điện tiêu biểu.

Đình Mười