(Chinhphu.vn) - Công tác kiểm tra được tiến hành đối với việc nhận suất tái định cư của các hộ tạm cư đã bốc thăm căn hộ chung cư, nền đất; tình hình tạm cư phát sinh của các dự án công ích...

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra các khu nhà ở tái định cư trên địa bàn, gồm 8 thành viên do Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn. Đoàn công tác sẽ phối hợp với 24 quận, huyện ghi nhận nhu cầu tái định cư và quỹ nhà tái định cư đến năm 2010; tình hình quản lý, bố trí sử dụng nhà tái định cư và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở; tình hình thu hồi vốn theo từng dự án tái định cư. Ngoài ra, đoàn công tác cũng sẽ kiểm tra việc nhận suất tái định cư của các hộ tạm cư đã bốc thăm căn hộ chung cư, nền đất; tình hình tạm cư phát sinh của các dự án công ích; dự kiến nhu cầu tái định cư của các dự án đầu tư xây dựng công trình có bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2011 - 2015. Theo đánh giá của Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh, từ 1998 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 712 dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với gần 110.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có gần 46.000 hộ bị thu hồi toàn bộ đất và nhà ở. Dù đã có 60 dự án xây dựng nhà tái định cư nhưng tiến độ triển khai còn chậm, công tác tái định cư thực hiện chưa tốt, vẫn còn nhiều hộ dân phải tạm cư để chờ nhận căn hộ, hoặc nền đất; đã xuất hiện tình trạng mua bán suất tái định cư trái pháp luật. An Bình (Nguồn: Cổng TTĐT TP Hồ Chí Minh, TTXVN)