Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TP HCM triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính

TP HCM đặt chỉ tiêu tỉ số giới tính khi sinh không vượt quá mức 107 trẻ trai/100 trẻ gái vào năm 2025, duy trì tỉ số giới tính khi sinh ở mức cân băng tự nhiên vào năm 2030.

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại thành phố giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của kế hoạch là tăng cường kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỉ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan lựa chọn giới tính thai nhi; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần tạo nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển xã hội một cách bền vững.

Các em bé mới sinh được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: NLĐO

Các em bé mới sinh được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: NLĐO

TP HCM đặt chỉ tiêu tỉ số giới tính khi sinh của thành phố không vượt quá mức 107 trẻ trai/100 trẻ gái vào năm 2025, duy trì tỉ số giới tính khi sinh ở mức cân băng tự nhiên vào năm 2030.

100% cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hơn nữa vai trò quan trọng của việc kiếm soát mức chênh lệch của tỉ số giới tính khi sinh, duy trì tỉ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên.

100% cấp ủy Đảng, chính quyền chủ trì, huy động các ngành, đoàn thể, tổ chức tham gia thực hiện kế hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Thường xuyên giám sát, kiểm tra; đánh giá tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

100% các cơ sở và nhân viên y tế có cung cấp dịch vụ khám, chẩn đoán, phá thai cam kết không cung cấp dịch vụ chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi.

TP HCM sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Song song đó, thành phố cũng tổ chức các cuộc truyền thông, nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh và phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghiêm cấm tuyên truyền, phổ biến, chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi tại phường, xã, thị trấn.

Tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông tập trung phong phú, đa dạng; thực hiện bình đẳng giới trong đời sống gia đình và xã hội, không phân biệt con gái hay con trai, không lựa chọn giới tính thai nhi.

Ngoài ra, tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, cung cấp các dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn thành phố.

PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-trien-khai-de-an-kiem-soat-mat-can-bang-gioi-tinh-20220711171522992.htm