TP.HCM ứng dụng chữ ký điện tử từ ngày 1/6/2017

Gốc
Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cần thực hiện đăng ký chữ ký số của đơn vị và chữ ký số cá nhân cho các đối tượng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Chánh Văn phòng với Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/5/2017.

TP.HCM ứng dụng chữ ký điện tử từ ngày 1/6/2017 - Ảnh 1

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện ứng dụng chữ ký điện tử trong việc phát hành văn bản điện tử qua mạng bắt đầu từ ngày 1/6/2017.

Từ thời điểm trên, TP.HCM sẽ sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản để gửi các loại văn bản (trừ văn bản mật).

Cụ thể, toàn bộ 100% văn bản sẽ được gửi qua mạng, bao gồm giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan, các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; lịch công tác cơ quan; công văn; thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo . Riêng các loại văn bản (gồm tờ trình, quyết định) được gửi qua mạng, đồng thời gửi bản giấy.

Ngoài ra, văn bản chỉ đạo trên cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cần thực hiện đăng ký chữ ký số của đơn vị và chữ ký số cá nhân cho các đối tượng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Chánh Văn phòng với Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/5/2017.

Huyền Trâm

Tin nóng

Tin mới