TP.HCM: Xây dựng cầu đường Bình Tiên

Gốc
(TNTT>) UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND các quận 6, 8 và huyện Bình Chánh khẩn trương tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đầu tư dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên.

Tổng công ty xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) được chỉ định làm nhà thầu thực hiện dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên theo phương thức “chìa khóa trao tay”, ứng vốn trước xây dựng công trình và ngân sách trả lại sau. UBND TP.HCM sẽ duyệt kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư và kế hoạch vốn hoàn trả cho nhà thầu theo tiến độ của các hợp đồng thực hiện dự án. Thủy Tiên

Tin nóng

Tin mới