(HQ Online)- Để quản lý hiệu quả doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà vừa chỉ đạo các đơn vị quản lí Nhà nước trên địa bàn TP. xây dựng hệ thống thông tin hậu kiểm.

DN làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1. Ảnh: T.H

UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM (Hệ thống thông tin hậu kiểm);

Xây dựng Quy chế quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin trong Hệ thống thông tin hậu kiểm. Trong đó, quy định bắt buộc các cơ quan Nhà nước phải cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về vi phạm của doanh nghiệp;

Nghiên cứu và đề xuất xóa ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp vi phạm nhiều lần, kinh doanh không đủ điều kiện kinh doanh và các vi phạm cụ thể khác…

Trung bình mỗi tháng trên địa bàn TP.HCM có khoảng 20.000 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, hiện TP.HCM có gần 150.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, do công tác hậu kiểm chưa chặt chẽ, nên trên địa bàn TP.HCM có không ít doanh nghiệp thành lập mới nhưng không hoạt động theo đúng ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh mà lợi dụng pháp nhân để trục lợi…/.

L.Thu