TP.HCM yêu cầu công khai đất do các tổ chức quản lý

Gốc
- Để tăng cường quản lý nhà nước đối với quỹ đất, UBND TP.HCM yêu cầu các phường, xã công khai danh sách các khu đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng.

Theo chỉ thị số 06/2010/CT-UBND, qua kết quả kiểm tra cho thấy, còn có tình trạng sử dụng đất chưa hiệu quả, nhiều tổ chức sử dụng nhiều khu đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết trái pháp luật, để trống hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, không đăng ký quyền sử dụng đất. Chỉ thị cũng cho biết, nguyên nhân là do người đứng đầu tổ chức sử dụng đất chưa làm hết trách nhiệm của mình hoặc nhận thức chưa đúng và đầy đủ pháp luật về đất đai, nên để xảy ra sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, dù đã cố gắng, nhưng công tác quản lý còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chưa cụ thể, chưa sát thực tiễn. Ngoài ra, trong thực tiễn quản lý cũng còn những thiếu sót, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thật đồng bộ và thống nhất. Để khắc phục, UBND TP.HCM yêu cầu các phường, xã công khai danh sách các khu đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã để nhân dân tham gia phát hiện, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức sử dụng đất. Các quận, huyện, trong quá trình quản lý, khi phát hiện các khu đất có vi phạm pháp luật đất đai thì thanh tra để xử lý vi phạm, trường hợp có căn cứ để thu hồi thì gửi kiến nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, nếu phù hợp quy hoạch đất ở, đảm bảo kết nối cơ sở hạ tầng thì có kế hoạch đưa vào chương trình xây dựng nhà ở xã hội của thành phố. Chỉ thị cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường công khai trình tự, thủ tục hành chính và các biểu mẫu về trình tự thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quy chế phối hợp liên ngành giải quyết hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tại trụ sở và trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan, đơn vị sử dụng đất cần nhanh chóng chấn chỉnh những vi phạm về quản lý, sử dụng đất như sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết trái pháp luật… Đối với những hành vi vi phạm đã được nhắc nhở mà vẫn cố tình không khắc phục, báo cáo Ủy ban nhân dân TP xử lý.

Tin nóng

Tin mới