TP. HỒ CHÍ MINH: CẦN CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN NƯỚC

Gốc
Thời gian qua TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng cá chết trên các con kênh như: Lắp đặt, vận hành trạm quan trắc để theo dõi tình trạng nguồn nước; nạo vét bùn, thu gom rác thải các kênh và giảm số lượng đàn cá. Tuy nhiên, ngoài những giải pháp vừa nêu thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức không vứt rác xuống dòng kênh nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp
0:00 / 0:00
0:00

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/4/tpho-chi-minhcan-chung-tay-bao-ve-moi-truong-va-nguon-nuoc/552409