TP Hồ Chí Minh: Chấn chỉnh an ninh trật tự trong nhà trường

Gốc
Các cơ sở giáo dục cần thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Trong đó, đa dạng các loại hình tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa, phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích.

Ngày 10/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh (GD-ĐT) đã có văn bản khẩn gửi phòng giáo dục TP Thủ Đức và các quận, huyện; các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về chấn chỉnh các vụ việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống bạo lực học đường tại cơ sở giáo dục.

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh về việc xử lý 2 trẻ em bị đánh tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10) vừa qua, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục rà soát tình hình thực hiện văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh về việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích...

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục phải xây dựng và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025".

Các cơ sở giáo dục cần thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Trong đó, đa dạng các loại hình tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa, phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các đặc tính cơ bản như yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Đồng thời, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của ngành về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng giải pháp tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường, không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, học sinh, sinh viên tại đơn vị.

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục cần tổ chức ký kết liên tịch với công an địa phương về công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học. Đồng thời, nhà trường thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng, chống bạo lực học đường, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đúng quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên vi phạm.

Tin, ảnh: V.Lê

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/khoa-giao/tp-ho-chi-minh-chan-chinh-an-ninh-trat-tu-trong-nha-truong-578321.html