Ngày 2/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều DN đã nêu lên những khó khăn, bất cập cần được tháo gỡ, trong đó có những quy định không rõ ràng, “mở” nhưng lại “đóng”, thiếu thông thoáng để phát triển.

Những vấn đề liên quan đến DN nông nghiệp, DN nhỏ và vừa cũng được đại biểu kiến nghị. Trước những thắc mắc của cộng động DN về chính sách, Đoàn đại biểu Quốc hội TP ghi nhận để kiến nghị Quốc hội sửa đổi các vấn đề liên quan mà DN đang trăn trở, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để DN sản xuất kinh doanh.

Thanh Giang