TP. Hồ Chí Minh đang lún nghiêm trọng!

Gốc
Tình trạng lún đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và đe dọa đến sự tồn vong của các công trình dân dụng và công nghiệp. Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy tình trạng lún ở TPHCM rất đáng báo động

Tin nóng

Tin mới