TP.Hồ Chí Minh: Đề xuất một số giải pháp về bình đẳng giới

Gốc
Ngày 11/9, Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, UBND Thành phố vừa kiến nghị Chính phủ một số giải pháp hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Trong đó, cụ thể như cần tổ chức linh hoạt nhiều loại hình đào tạo cho lao động nữ, nâng cao cơ hội nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến cho lao động nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tuyên dương các tập thể điển hình về công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2017 (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép giới vào hoạch định và thực thi chính sách; áp dụng độ tuổi nghỉ hưu đối với nữ như đối với nam, nếu nữ giới hay nam giới có nguyện vọng nghỉ hưu sau 55 tuổi và có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội thì họ có quyền nghỉ hưu sau 55 tuổi cũng như nữ trí thức vẫn được đảm nhận các vị trí lãnh đạo cho đến 60 tuổi như nam giới…

Bộ Nội vụ cần hướng dẫn thực hiện quy định thúc đẩy bình đẳng giới về tỷ lệ nam, nữ trong đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng đối với công chức, viên chức; trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm có chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho các thành viên của Bộ, ngành, các cơ quan lập pháp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp; xây dựng tiêu chí hay công cụ đánh giá năng lực chuyên môn và quản lý của đội ngũ trí thức để chọn người có năng lực thực sự, khi đó các chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc thuận lợi cho trí thức không bị lãng phí nguồn lực.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần hướng dẫn thống nhất việc xây dựng mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” và mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” cũng như hướng dẫn việc bảo vệ, giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Riêng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần có chính sách nâng cao trình độ cho lao động nữ về chuyên môn, tay nghề và kỹ năng nghề phù hợp với công nghệ tiên tiến hiện đại; xây dựng chính sách hưu trí cho cả nam và nữ phù hợp với từng ngành, nghề và khu vực đảm bảo bình đẳng giới; loại bỏ các chính sách bảo vệ và các quy định đối xử ưu tiên đối với nữ giới mà không gắn liền với chức năng sinh đẻ của họ.

Được biết, sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, TP.Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành 7 mục tiêu với 25 chỉ tiêu Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và 4 dự án Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Đặc biệt, chỉ tiêu tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 43,8%, tăng gấp hai lần so với nhiệm kỳ 2011 - 2016./.

VL