Sở Công thương TPHCM vừa lập đề cương chi tiết về chiến lược tạo nguồn hàng thiết yếu phục vụ cung cầu bình ổn thị trường tại TP giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015. Đề án này góp phần chủ động đối phó với việc tăng giá trong một vài nhóm hàng thiết yếu, đồng thời phát triển mạng lưới phân phối hiện đại, tiện lợi đến tay người tiêu dùng