TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 409 tỷ đồng chuẩn bị hàng Tết

Chính quyền TP Hồ Chí Minh yêu cầu 9 doanh nghiệp phải dự trữ 12.000 tấn gạo, 9.800 tấn thịt gia súc, gia cầm, 8.000 tấn đường, 2.000 tấn dầu ăn, 1.800 tấn thực phẩm chế biến và 15 triệu quả trứng gia cầm cung ứng trong dịp Tết.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/12/105260.cand