TP Hồ Chí Minh: Hơn 2.300 tỷ đồng xóa đói, giảm nghèo

Gốc
NDĐT - Tính đến hết tháng 12-2009, tổng nguồn vốn huy động, vận động để thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo của thành phố đạt 2.326 tỷ đồng, tăng 565 tỷ đồng so với năm 2008.

Ngày 26-3, Ban Chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo và việc làm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết công tác xóa đói, giảm nghèo năm 2009 và triển khai chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2010. Năm 2009, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, để nâng cao mức sống và tạo việc làm cho các hộ nghèo: phối hợp với ngân hàng, các quỹ phúc lợi xã hội hỗ trợ tín dụng cho người nghèo vay vốn sản xuất, hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; phối hợp với Bảo hiểm xã hội giải quyết 448.200 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; miễn giảm học phí cho 1.206 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo; miễn học phí, tiền cơ sở vật chất trường học cho 31.172 học sinh phổ thông, trao 26.800 suất học bổng cho học sinh nghèo và vận động xây 1.330 nhà tình thương cho hộ nghèo. Riêng các quận-huyện đã tổ chức giới thiệu việc làm cho 6.299 lao động nghèo, đào tạo nghề miễn phí cho 684 lao động. Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn. Chương trình xóa đói, giảm nghèo trong những năm qua được mọi tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tính văn hóa cộng đồng của người dân thành phố. Năm 2010, chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố sẽ đi vào chiều sâu, thông qua các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ tín dụng sẽ giúp người nghèo có kỹ năng lao động, tìm được việc làm, có thu nhập ổn định, bảo đảm kết quả xóa đói, giảm nghèo có tính bền vững. LÊ THẨM

Tin nóng

Tin mới