Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 9 tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính

Trong tháng 10/2011, ngành Thanh tra TP. Hồ Chí Minh triển khai 59 đoàn thanh tra, kiểm tra tại 65 đơn vị, tập trung vào lĩnh vực quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở, xây dựng cơ bản, thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Qua đó, đã phát hiện sai phạm về kinh tế 79.955.000 đồng, kiến nghị thu hồi 16.275.000 đồng, xử lý khác 63.680.000 đồng, có 32 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý.

Thanh tra các Sở, ngành triển khai công tác kiểm tra thường xuyên và 24 đoàn thanh tra theo cuộc, đã ban hành 4.206 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời tham mưu UBND TP ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 9,105 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 10/2011, các tổ chức, cá nhân vi phạm đã nộp ngân sách 8,894 tỷ đồng.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=488888&co_id=30287