TP Hồ Chí Minh huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

Gốc
UBND TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo UBND các quận, huyện tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống người dân, giúp giảm nghèo bền vững.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cần phát huy xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực từ các quận huyện, các doanh nghiệp và cộng đồng để cùng hỗ trợ, chung sức thực hiện, trong đó cần gắn liền với giảm nghèo bền vững để ổn định đời sống người dân.

Mục tiêu phấn đấu của TP Hồ Chí Minh đến cuối năm 2019 có 56/56 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới và đến năm 2020 có 5/5 huyện được Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng chất 2016 - 2020.

Xây dựng nông thôn mới tại TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo đó, huyện Củ Chi cần triển khai ngay việc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã hiến đất và vật kiến trúc để thực hiện đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Huyện Hóc Môn cần giải quyết dứt điểm các tồn tại và tham mưu xây dựng xã Trung Chánh và thị trấn Hóc Môn phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh đô thị…

Đối với huyện Bình Chánh, thực hiện duy tu 7 điểm cống ngăn mặn đã xuống cấp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí về trường học chưa đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã Qui Đức nói riêng và các xã của huyện. Huyện Nhà Bè cũng xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí có xuất phát điểm thấp như lao động có việc làm, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm…

Huyện Cần Giờ cần triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng suất và tích cực khai thác các thế mạnh về thủy sản, khuyến khích người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch nhằm nâng cao giá trị sản xuất… tại địa phương.

Nguyễn Hoàng/Báo Tin Tức