TP Hồ Chí Minh: Kiến nghị tổ chức Ban Tiếp công dân ngang cấp sở

Gốc
Ngày 15/11, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đã kiến nghị điều chỉnh Luật Tiếp công dân theo hướng mở, TP Hồ Chí Minh được tổ chức Ban Tiếp công dân hoạt động theo mô hình thuộc UBND TP (tương đương cấp sở).

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh tiếp công dân. Ảnh: CN

UBND TP kiến nghị Chính phủ ban hành Quy chế về phối hợp giữa Ban Tiếp công dân với các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân các cấp.

Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, cơ chế phối hợp, hướng dẫn mẫu sổ tiếp công dân và thực hiện chế độ báo cáo

Đồng thời, cho phép người đứng đầu được ủy quyền hoặc phân công cho cấp phó trong thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả việc tiếp xúc, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Về công tác cán bộ, chế độ, chính sách, UBND TP kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định việc định kỳ luân chuyển cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân về làm công tác thuộc lĩnh vực khác hoặc ngược lại để thử thách và nâng cao năng lực công tác quản lý, kiến thức thực tế.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị cần có quy định trong việc xử lý vi phạm quy định tại Điều 6, Luật Tiếp công dân về những hành vi bị nghiêm cấm.

Cảnh Nhật