Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TP Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính loại đặc biệt

Gốc

(HNM) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh đối với một số tỉnh, TP Hồ Chí Minh được xác định là đơn vị hành chính loại đặc biệt.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/182079