Theo Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, trong tháng 10, Trung tâm sẽ tổ chức một số Sàn giao dịch việc làm (SGDVL) miễn phí cho người lao động, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, tổng số nhu cầu tuyển dụng khoảng 5.800 người, trong đó: 1 SGDV được tổ chức tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh (12/10); 1 SGDVL được tổ chức tại địa chỉ 249 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4 ( 14/10) và 1 SGDVL được tổ chức tại Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh Niên.

Theo Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, trong tháng 10, Trung tâm sẽ tổ chức một số Sàn giao dịch việc làm (SGDVL) miễn phí cho người lao động, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, tổng số nhu cầu tuyển dụng khoảng 5.800 người, trong đó: 1 SGDV được tổ chức tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh (12/10); 1 SGDVL được tổ chức tại địa chỉ 249 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4 ( 14/10) và 1 SGDVL được tổ chức tại Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh Niên.

L.HỒNG