QĐND Online - Đó là kết luận về chỉ tiêu phát triển kinh tế được đưa ra tại buổi bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (khóa X), nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 2-12.

Theo đó, năm 2016, thành phố xác định giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa thành phố (GRDP) đạt 8%; tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt 75%; giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn “Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020”; 100% hộ dân được cấp nước sạch; là một địa phương nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) ...

TP Ho Chi Minh: Nam 2016, phan dau tang truong tong san pham noi dia dat 8% - Anh 1

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị nêu rõ: Năm 2016 là năm khởi đầu nhiệm kỳ, do vậy để hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, trước hết các cấp ủy cần kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) của Đảng, trong đó coi trọng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục; thực hiện tốt Luật Tiếp công dân; nghị quyết cấp ủy phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ nguyện vọng nhân dân, giải quyết bức xúc của nhân dân; triển khai chặt chẽ công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, sử dụng cán bộ, đặc biệt làm tốt công tác đánh giá cán bộ. Thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy các cấp tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng công nghệ; thực hiện hiệu quả công tác quản lý đầu tư công, chặt chẽ từ khâu thiết kế, quy hoạch, đấu thầu, kiểm tra, giám sát…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN