(HNM) - Theo Thanh tra Sở Giao thông - Công chính, tính từ đầu tháng 4-2008 đến nay đã có đến 891 trường hợp xe tải vi phạm, trong đó có 105 trường hợp quá tải cầu (phạt 2 triệu đồng/trường hợp), 770 trường hợp quá khổ, quá tải so với thiết kế (phạt 500 ngàn đồng - 1,5 triệu đồng/ trường hợp)...