Trong năm 2011, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố để trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có khả năng đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố.

Theo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tài, các công chức hành chính sẽ được trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, trang bị kiến thức về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ. Thành phố cũng tập trung bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước và vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND TP và đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 theo Chương trình, nội dung bồi dưỡng của Trung ương và vận dụng, bổ sung một số nội dung mang tính đặc thù hoạt động tại địa phương của đại biểu ở từng cấp khác nhau. Các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ được tiếp tục thực hiện như: Chương trình đào tạo 500 tiến sĩ, thạc sĩ cho cán bộ, công chức trẻ, có triển vọng và năng lực thực tiễn theo các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật ở các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Ôtxtrâylia, Newzealand, Hà Lan…, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: công nghệ thông tin, vật liệu mới, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quản trị kinh doanh, thị trường tài chính, chứng khoán. Chương trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học ở nước ngoài gồm các chuyên ngành: Sinh học phân tử động, thực vật; Di truyền chọn tạo giống cây trồng; Vaccin, Protein tái tổ hợp; Công nghệ sinh học môi trường; công nghệ vi sinh… cũng được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ chủ chốt; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình được tài trợ học bổng của các nước bạn như: chương trình FFI - Pháp, học bổng Chevening- Anh, học bổng Quỹ Ford - Mỹ, ITEC - Ấn Độ, SIDA - Thụy Điển, chương trình đào tạo Chính sách công ở Xinhgapo. Thành phố cũng tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, bảo dưỡng hệ thống Metro, các tuyến đường cao tốc, đường sắt đô thị (monorail, tramway), dưới lòng đất (hầm Thủ Thiêm) và kỹ thuật chống ngập…/.