TP Hồ Chí Minh thu 7.700 tỷ đồng nợ đọng tiền thuế từ nay đến cuối năm

Gốc
Để có thể hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm nay, TP Hồ Chí Minh đã giao Cục Thuế và Cục Hải quan thành phố lập kế hoạch thu hồi nợ đọng tiền thuế từ nay đến hết năm và lộ trình đến cuối năm 2016. Kiến nghị cho DN nộp dần tiền nợ thuế

Trong đó đến hết quý 4 năm nay Cục Thuế phải thu 7.000 tỷ đồng nợ đọng, Cục Hải quan thực hiện thu 700 tỷ đồng và phấn đấu đến cuối năm tới, nợ đọng tiền thuế trên địa bàn sẽ giảm 80%. Để tăng thu, TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, lên danh sách các đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ thu nộp tiền sử dụng đất nhưng đã triển khai dự án; lập danh sách các doanh nghiệp còn nợ đọng tiền sử dụng đất trên từng địa bàn quận, huyện và đề xuất giải pháp triển khai thu.

Nhằm chống thất thu thuế, TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Công an thành phố tăng cường phối hợp với Cục Thuế để phòng, chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng; in ấn, mua bán và sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chây ỳ không nộp đủ tiền thuế vào ngân sách...

Đ.Thắng

Tin nóng

Tin mới