TP Hồ Chí Minh thu gấp gần 6 lần chi ngân sách

Gốc
Theo Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, 11 tháng đầu năm 2015, tổng thu ngân sách Nhà nước của thành phố ước đạt trên 247.000 tỷ đồng, tăng 5,63% so cùng kỳ. TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu 106.000 tỷ từ du lịch / Doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh cam kết giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết

Trong đó, thu nội địa gần 141.300 tỷ đồng, đạt 98,26% dự toán, tăng 14,02% so cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt trên 21.269 tỷ đồng, giảm 27,58% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 84.500 tỷ đồng, đạt 93,89% dự toán, tăng 4,83% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương trong 11 tháng trên 44.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển trên 18.867 tỷ đồng, tăng 13,28% so cùng kỳ, chi thường xuyên 23.709 tỷ đồng, tăng 5,97% so cùng kỳ.

N.H.

Tin nóng

Tin mới