QĐND - UBND TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị kinh tế-văn hóa-xã hội và quốc phòng-an ninh tháng 11 và 11 tháng năm 2015. 11 tháng qua, kinh tế của Thành phố tiếp tục tăng trưởng mạnh, dự kiến tăng trưởng GDP năm nay sẽ đạt 9,8%, GRDP đạt 7,72%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. So với tháng 11-2014, chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,45%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng so với cùng kỳ tăng 0,27%. Tổng thu ngân sách của Thành phố 11 tháng đạt hơn 247.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp có mức tăng trưởng cao. Tính đến nay, 17/18 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2015 của TP Hồ Chí Minh đã đạt và vượt kế hoạch.

HUY VÕ