TP Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực trong công tác cải cách hành chính

Ngày 12-8, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính.

Năm 2021, TP Hồ Chí Minh bị tụt hạng trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính từ vị trí thứ 23 (năm 2020) xuống vị trí 43. Thành phố nằm trong nhóm B (gồm 59 tỉnh, kết quả chỉ số đạt từ 80% đến dưới 90%). Nguyên nhân dẫn đến sự tụt hạng là có nhiều nội dung liên quan đến chỉ số cải cách hành chính của thành phố bị trừ điểm, như: Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công…

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố (SIPAS) đạt 8,6559/10 điểm (bị trừ 1,3441 điểm). Còn kết quả khảo sát từ cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng thuộc sở, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp huyện đạt 16/23,5 điểm (bị trừ 7,5 điểm).

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Để cải thiện, khắc phục các chỉ số trên, TP Hồ Chí Minh đề ra 12 nội dung thực hiện. Trong đó, bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ đạo của cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố, đặc biệt lưu ý đối với nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khiếu nại. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự kiểm tra, rà soát các việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức… Đồng thời, rà soát, bố trí công chức giữ chức vụ lãnh đạo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022.

Trong tháng 10-2022 tới đây, TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử. Cổng này sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn phần với các thủ tục hành chính đủ điều kiện. Cụ thể là, cung cấp 428 dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công thiết yếu. Với hệ thống thông tin một cửa điện tử, sẽ thiết lập 1.454 thủ tục hành chính của các sở, ngành và các địa phương để người dân nộp hồ sơ trực tiếp và trực tuyến.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-tiep-tuc-no-luc-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-702548