TP - Theo quyết định của UBND TPHCM, từ hôm nay, thành phố bắt đầu điều chỉnh tăng giá nước sạch theo lộ trình 4 năm, từ 2010 đến 2013, với mức tăng bình quân trong năm 2010 khoảng 50% so với giá trước ngày 1-3.

Mức tăng bình quân các năm sau khoảng 10% so với năm trước. Cụ thể: Giá nước năm 2010 đối với khách hàng sử dụng vào mục đích sinh hoạt (chưa tính thuế giá trị gia tăng), nếu tiêu thụ trong định mức (4m3/người/tháng) sẽ phải trả 4.000 đồng/m3; từ trên 4 - 6m3/người/tháng: 7.500 đồng/m3; trên 6m3/người/tháng: 10.000 đồng/m3. Khách hàng sử dụng nước không phục vụ sinh hoạt: Nếu là đơn vị sản xuất phải trả 6.700 đồng/m3; phục vụ kinh doanh, dịch vụ: 12.000 đồng/m3. trường hợp là cơ quan, đoàn thể, hành chính sự nghiệp trả với mức giá 7.100 đồng/m3. Theo ông Võ Văn Luận - Chánh Văn phòng UBND TPHCM, quyết định tăng giá nước sạch của thành phố dựa trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất theo quy định của Chính phủ và đảm bảo cân đối nguồn kinh phí phát triển hệ thống cung cấp nước sạch cho đơn vị cung cấp nước sạch là Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) bởi giá nước hiện tại (áp dụng từ tháng 7-2002) hiện không còn phù hợp. Còn ông Trần Đình Phú - Tổng giám đốc Sawaco thì cho rằng việc tăng giá hướng đến thỏa mãn nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Theo quyết định mới, định mức sử dụng nước được tính là 4 m3/người/tháng thay vì ấn định mức 12 m3/hộ/tháng như hiện nay nên người dân (đặc biệt là các hộ đông người) sẽ có lợi hơn nếu sử dụng trong định mức. Lãnh đạo Sawaco cho biết mỗi ngày đơn vị này cung cấp trên 1,3 triệu mét khối nước sạch cho người dân, đáp ứng được khoảng 85% tổng nhu cầu. Đến năm 2015, nhu cầu nước sạch của người dân thành phố sẽ tăng lên khoảng 2,4 triệu m3/ngày. Hiện nay, tổng chiều dài mạng ống nước Sawaco quản lý là 3.800 km, trong đó có hơn 700 km đường ống cần thay thế vì có tuổi thọ trên 30 năm, đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Để đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cung cấp nước sạch (nhà máy nước và mạng lưới đường ống kèm theo), đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân thành phố đến năm 2025, Sawaco cần khoảng 4 tỷ USD.