ND - Dự án Khu y tế kỹ thuật cao đầu tiêniở TP Hồ Chí Minh kết hợp dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo và các dịch vụ tiện ích kèm theo đã bắt đầu triển khai.