Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TP Long Xuyên quyết tâm thực hiện có hiệu quả Đề án 06

Xác định việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, TP Long Xuyên (An Giang) đã và đang quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân…

TP Long Xuyên là đô thị loại I, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh An Giang, có 13 đơn vị hành chính (11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), dân số hiện có 66.356 hộ - 296.398 nhân khẩu. TP Long Xuyên đang huy động mọi nguồn lực để xây dựng mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh - văn minh.

Công an các phường, xã trên địa bàn TP Long Xuyên đến từng nhà dân, bố trí xe đưa đón miễn phí những người già yếu, người tàn tật không thể tự đi lại được, đến trụ sở Công an làm CCCD.

Công an các phường, xã trên địa bàn TP Long Xuyên đến từng nhà dân, bố trí xe đưa đón miễn phí những người già yếu, người tàn tật không thể tự đi lại được, đến trụ sở Công an làm CCCD.

Với quyết tâm cao, UBND TP Long Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 06/4/2022 về triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 06 và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn. Tháng 5/2022, đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Long Xuyên chủ trì Hội nghị triển khai Đề án 06 với thành phần tham dự gồm có 44 đồng chí là thành viên Tổ công tác ban, ngành, đoàn thể, phường, xã tham dự. Hội nghị đã thống nhất ban hành các Quyết định thành lập và kiện toàn Tổ công tác thành phố thực hiện Đề án 06; Bộ phận giúp việc và Quy chế hoạt động…

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Long Xuyên ân cần, niềm nở đối với công dân đến làm CCCD.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Long Xuyên ân cần, niềm nở đối với công dân đến làm CCCD.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết, với vai trò Cơ quan thường trực, Công an thành phố đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 trong đơn vị một cách hiệu quả. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn dịch vụ công quốc gia và tạo tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn TP Long Xuyên. Công an thành phố cũng đã tập huấn cho 143 đối tượng là Bộ phận giúp việc Tổ công tác Đề án 06 thành phố, phường, xã và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phường, xã.

Công an TP Long Xuyên tổ chức triển khai thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đối với doanh nghiệp trên địa bàn.

Công an TP Long Xuyên tổ chức triển khai thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đối với doanh nghiệp trên địa bàn.

Công an thành phố đã phối hợp với Bưu điện và Công an phường, xã trả 165.440 thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân, tỷ lệ 100%. Đồng thời, hực hiện tốt vai trò tham mưu nòng cốt của Tổ công tác trong công tác tuyên truyền Đề án 06 tại phường, xã; tập trung các nguồn lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo dữ liệu dân cư được “đúng, đủ, sạch, sống” bền vững, lâu dài phục vụ công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu theo lộ trình của Đề án 06.

Cán bộ Công an hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ Công an hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Long Xuyên chia sẻ, việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn đã được dư luận đồng tình, ủng hộ đánh giá cao. Việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã phát huy hiệu quả, đem lại những tiện ích cho người dân. Thành phố đang tập trung thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ nhằm tạo điều kiện để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính. Tập trung số hóa hồ sơ, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, đánh giá hệ thống để được tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công cũng như các tiện ích khác.

Trong thời gian tới, TP Long Xuyên sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, nhất là người đứng đầu các phòng, ban, ngành thành phố. Chủ tịch UBND các phường, xã phải quan tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06, không được xem đây là nhiệm vụ riêng ngành Công an. Song song đó, Thành ủy – UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Tổ công tác Đề án 06 và các xã, phường căn cứ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, kinh phí phục vụ Đề án 06 tại địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trưởng các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố, UBND phường, xã trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 bảo đảm hoàn thành tiến độ đặt ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, trao dồi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành, trình độ, khả năng am hiểu về công nghệ thông

Nhằm tạo sự đồng thuận, tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06, TP Long Xuyên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt thực hiện Đề án. Đồng chí Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP Long Xuyên chia sẻ thêm: “Trong công tác tuyên truyền về Đề án 06, chúng tôi chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận.

Đặc biệt là xây dựng tài liệu giới thiệu dịch vụ công, nêu bật được các lợi ích người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng, các tài liệu hướng dẫn cần được thể hiện dưới dạng hình ảnh minh họa, video hướng dẫn thực hiện cụ thể một video đăng tải trên cổng thông tin điện tử của thành phố”…

Trần Lĩnh