Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TP Uông Bí: Quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm

Năm 2023, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Uông Bí xác định chủ đề công tác năm là 'Đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; chung tay chỉnh trang đô thị' với mục tiêu duy trì sự tăng trưởng, phát triển kinh tế, tạo đà sớm hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, BCH Đảng bộ thành phố đã yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp nỗ lực cao nhất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dự và phát biểu tại hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy Uông Bí năm 2022.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dự và phát biểu tại hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy Uông Bí năm 2022.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song năm 2022 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Uông Bí đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm giữ vững ổn định, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 13,1%; giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 13,5%, khu vực dịch vụ 15,5%, khu vực nông - lâm - thủy sản 5,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.842 tỷ đồng, đạt 116% dự toán tỉnh giao, bằng 115,7% kế hoạch thành phố giao.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, bám sát định hướng của Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ TP Uông Bí đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 2/12/2022 về “phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”, với chủ đề công tác được xác định là “Đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; chung tay chỉnh trang đô thị”. Nghị quyết xác định mục tiêu quyết tâm giữ vững đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả cao nhất trong năm bản lề, tạo đà sớm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đại biểu TP Uông Bí lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định.

Đô thị TP Uông Bí ngày một khang trang.

Đô thị TP Uông Bí ngày một khang trang.

Đồng chí Hoàng Quốc Trung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Uông Bí, cho biết: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, sớm hiện thực hóa trong các lĩnh vực, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Uông Bí đã tích cực quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại tất cả chi, đảng bộ trực thuộc thông qua các cuộc họp sinh hoạt chi bộ và chuyên môn. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức nắm vững những quan điểm, định hướng phát triển của thành phố, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện đối với những chỉ tiêu đã được xác định trong nghị quyết.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Uông Bí đưa ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể về xây dựng Đảng có 2 chỉ tiêu; kinh tế có 6 chỉ tiêu; xã hội có 4 chỉ tiêu và môi trường có 3 chỉ tiêu. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng, như: 90% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổng sản phẩm bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt 10.000 USD/người/năm; thu ngân sách địa phương vượt 10% dự toán tỉnh giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,5% trở lên; giải quyết việc làm cho 3.600 lao động. Những chỉ tiêu này đã được giao cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã xác định trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Uông Bí yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí, cho biết: Địa phương xác định năm 2023 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cả nhiệm kỳ 2020-2025, do đó sẽ cụ thể hóa nghị quyết công tác năm bằng các giải pháp sát với thực tiễn địa phương; xây dựng kịch bản theo từng tháng, quý, có lộ trình cụ thể và phân công cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Đây sẽ là căn cứ để thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, bình xét hoàn thành nhiệm vụ đối với từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy vào cuối năm 2023.

Mạnh Trường