TPBank triển khai thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước

Ngân hàng TPBank và Kho bạc Nhà nước sẽ kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu Ngân sách Nhà nước, phối hợp trong việc mở và sử dụng tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng để thu, ủy nhiệm thu Ngân sách Nhà nước.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa thông báo về việc triển khai phối hợp thu ngân sách Nhà nước và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Trước đó, TPBank cho biết ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế với vai trò ngân hàng phối hợp thu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử, thuế xuất nhập khẩu và thuế trước bạ trên ứng dụng TPBank Biz và quầy giao dịch của TPBank từ năm 2017.

Bằng việc triển khai này, TPBank chính thức trở thành điểm chuyên thu Ngân sách Nhà nước, giúp rút ngắn thời gian nộp thuế cho khách hàng và đảm bảo ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế chính xác, kịp thời.

Theo đó, TPBank và Kho bạc Nhà nước sẽ kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu Ngân sách Nhà nước, phối hợp trong việc mở và sử dụng tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại TPBank để thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu Ngân sách Nhà nước.

Thông qua đó, toàn bộ các khoản thu Ngân sách Nhà nước qua TPBank sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại TPBank, thay vì phải mất thời gian chuyển tiếp qua tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng khác. Hình thức này giúp khắc phục cơ bản tình trạng sai lệch/thiếu thông tin khi chuyển chứng từ thu Ngân sách Nhà nước từ các ngân hàng thương mại về Kho bạc Nhà nước và các cơ quan thu, đảm bảo việc tra soát thông tin nếu phát sinh sẽ được xử lý trong thời gian ngắn nhất.

Việc hợp tác giữa TPBank và Kho bạc Nhà nước góp phần mở rộng điểm thu thuế, giúp cải cách các thủ tục hành chính trong hoạt động thu nộp thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.

Đây không phải lần đầu TPBank mở rộng liên kết, hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước, mới đây, TPBank vừa trở thành một trong 6 ngân hàng đầu tiên kết nối xác thực tài khoản với cơ quan thuế qua eTax – Mobile. Trước đó, TPBank là một trong số những ngân hàng tiên phong triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính, triển khai cung cấp các giải pháp thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Thu Trang

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tpbank-trien-khai-thanh-toan-song-phuong-dien-tu-voi-kho-bac-nha-nuoc-post8041.html