TPHCM: Đình chỉ hoạt động 20 bến đò

Gốc
Từ đầu tháng 3-2008 đến nay, Thanh tra Sở GTCC TPHCM đã kiểm tra 170 bến đò ở các sông rạch trên địa bàn TPHCM. Qua kiểm tra 54 bến đò chở khách, Thanh tra đã lập biên bản đình chỉ 1 bến đò chưa có giấy phép hoạt động. Tại 116 bến đò xếp dỡ hàng hóa, đã phát hiện 19 bến không có giấy phép cùng với 3 phương tiện chuyên chở hàng hóa đang bốc xếp hàng hóa tại các bến này. 20 bến đò trên đều bị đình chỉ hoạt động.

Tin nóng

Tin mới