TPHCM: Gần 200 đại lý hải quan vi phạm quy định

Gốc
Gần 200 đại lý hải quan (ĐLHQ) vi phạm quy định về chế độ báo cáo hoạt động theo quy định vừa bị Cục Hải quan TPHCM lập danh sách, báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét xử lý theo quy định.

Cục Hải quan TPHCM vừa tổ chức hội nghị đối thoại với ĐLHQ cũng lưu ý DN thực hiện đúng quy định. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, mặc dù Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ quyền và nghĩa vụ của ĐLTTHQ, nhưng nhiều DN chưa thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của đại lý theo quy định.

Vi phạm phổ biến nhất là tình trạng không thực hiện chế độ báo cáo quý. Tại điểm a khoản 9 Điều 13 Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định, ĐLTTHQ có trách nhiệm: "Định kỳ vào ngày 5 của tháng đầu quý sau, báo cáo tình hình hoạt động ĐLTTHQ theo mẫu gửi cục hải quan tỉnh, thành phố hoặc các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động quản lý hải quan khi được cơ quan Hải quan yêu cầu bằng văn bản". Thông tư quy định rõ, nếu doanh nghiệp không báo cáo ba lần liên tiếp, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét chấm dứt hoạt động của ĐLTTHQ.

Qua rà soát việc thực hiện quy định của hơn 400 ĐLTTHQ, Cục Hải quan TPHCM vừa có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan gần 200 ĐLTTHQ vi phạm không báo cáo 3 lần liên tiếp về tình hình hoạt động của đại lý.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/tphcm-gan-200-dai-ly-hai-quan-vi-pham-quy-dinh-1 10780.html