Đây là mô hình đầu tiên được ứng dụng tại TPHCM bước đầu được đánh giá là có khả năng gắn kết CN lao động trong việc bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư và là một kênh thông tin để tổ chức công đoàn nắm bắt nguyện vọng của CN…