UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính xác nhận cho đến thời điểm hiện nay, không có tổ chức, cá nhân nào khác xin mua 17 cơ sở nhà đất ngoài các đơn vị đang trực tiếp sử dụng các cơ sở nhà đất này xin mua. Từ đó đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng chấp thuận việc bán chỉ định các cơ sở nhà đất này...