TPHCM kiến nghị được chọn mô hình cai nghiện thích hợp

Gốc
(NLĐ)- UBND TPHCM vừa kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành đầy đủ các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy để kịp thời điểm luật này có hiệu lực thi hành (ngày 1-1-2009)

Tin nóng

Tin mới