ThienNhien.Net – Ngày 4-3, Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND TPHCM đã có buổi khảo sát tình hình quản lý và sử dụng nước ngầm tại các Khu chế xuất-Khu công nghiệp (KCX-KCN). Theo Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM (gọi tắt là Hepza), hiện có 15 KCX-KCN đã đi vào hoạt động, lượng nước sạch sử dụng trung bình khoảng 64.000-66.000m­³/ngày.

Nhu cầu sử dụng nước tại các KCX-KCN trong tương lai dự kiến thêm khoảng 83.550m³/ngày. Hepza cũng cho biết, DN tự khai thác nước ngầm để sử dụng (có và không có giấy phép) chủ yếu tại KCN Tân Bình, Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc. Đối với các DN này, Ban quản lý chưa thể kiểm soát được do thẩm quyền cấp giấy phép và kiểm tra việc khai thác nước ngầm hiện nay thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường, UBND các quận, huyện và UBND cấp xã.

Theo Đình Lý/Sài Gòn Giải Phóng, 04/03/2014

Các bài cùng chủ đề: