TPHCM: Phấn đấu thu 80% nợ thuế vào cuối năm 2016

Gốc
Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015, UBND TPHCM đã giao Cục Thuế TP và Cục Hải quan TP lập kế hoạch thu nợ thuế từ nay đến cuối năm 2015 và lộ trình đến cuối năm 2016.

Trong đó đến cuối quý IV/2015 Cục Thuế TP phấn đấu thu 7,000 tỷ đồng, Cục Hải quan TP phấn đấu thu 700 tỷ đồng và đến cuối năm 2016 giảm 80% nợ thuế.

Theo đó, Sở Tài chính kiểm tra, báo cáo danh sách các đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ thu nộp tiền sử dụng đất nhưng đã triển khai dự án; danh sách các doanh nghiệp còn nợ đọng tiền sử dụng đất trên từng địa bàn quận – huyện; đề xuất giải pháp triển khai.

Công an TP tăng cường phối hợp với Cục Thuế TP trong công tác phòng, chống các hành vi có dấu hiệu tội phạm như trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, in ấn, mua bán và sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chây ỳ không nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước..../.

Tin nóng

Tin mới