TPHCM phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7, 10

UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa dùng cho học sinh lớp 3,7,10 tại các trường học trên địa bàn sử dụng từ năm học 2022-2023.

Có 31 sách giáo khoa lớp 7 và 51 sách giáo khoa lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Có 31 sách giáo khoa lớp 7 và 51 sách giáo khoa lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Danh mục sách giáo khoa lớp 7, 10 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Danh mục sách giáo khoa lớp 7, 10 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Theo quyết định của UBND TP, có 31 sách giáo khoa lớp 7 và 51 sách giáo khoa lớp 10. Đáng chú ý, trong danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 được phê duyệt, có sách thuộc nhiều bộ sách của các nhà xuất bản.

Đối với sách giáo khoa lớp 3 có 20/24 đầu sách được sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2022-2023 do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Danh mục sách giáo khoa lớp 7, 10 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Danh mục sách giáo khoa lớp 7, 10 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TPHCM.

Hồ Phúc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tphcm-phe-duyet-danh-muc-sach-giao-khoa-lop-3-7-10-post601196.html