Ngày 1-12, tại TPHCM, trong buổi làm việc với Bộ NN-PTNT về giải pháp chống ngập, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín đã đề nghị Bộ NN-PTNT sớm có quy hoạch tổng thể vấn đề tiêu thoát nước cả vùng (TPHCM và các tỉnh xung quanh), để TP có quy hoạch riêng phù hợp với cả khu vực...