TPHCM thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước sạch

Gốc
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm giảm thất thoát nước sạch mỗi năm từ 1% đến 2%.

Tin nóng

Tin mới