TPHCM tiết kiệm hơn 131 triệu KWh điện

Gốc
(NLĐ)- “Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng công viên, đèn chiếu sáng quảng cáo và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp chưa thực hiện tiết kiệm điện...” là một trong những kế hoạch được Tổng Công ty Điện lực TPHCM đề ra để thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP từ nay đến cuối năm

Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM, từ đầu năm đến nay, toàn TP đã thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 131,53 triệu KWh, đạt tỉ lệ 158,1% so với kế hoạch do Tập đoàn Điện lực VN giao và đạt tỉ lệ 113,11% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực TP đề ra. Trong đó, chiếu sáng công cộng, đối tượng quảng cáo tiết kiệm được hơn 45.477 triệu KWh; cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm được hơn 19.919 triệu KWh; khách hàng sử dụng điện thắp sáng sinh hoạt tiết kiệm được hơn 24.041 triệu KWh và nhóm khách hàng sản xuất tiết kiệm được hơn 2.091 triệu KWh.

Tin nóng

Tin mới