TPHCM xây trung tâm công nghệ sinh học

Gốc
(NLĐ) - Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TPHCM vừa được khởi công xây dựng tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, với diện tích 23 ha

Công trình có 5 dự án thành phần hiện đang san lấp mặt bằng, sau đó xây dựng cơ sở hạ tầng; quý IV thực hiện tiếp dự án khu hành chính, khu nghiên cứu. Trung tâm CNSH được TP giao nhiệm vụ đầu tư 2 dự án thành phần mới là khu nhà kính, nhà lưới và dự án đầu tư trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm CNSH phục vụ sản xuất, trong đó ưu tiên cho nông nghiệp, thủy sản và triển khai việc đào tạo nguồn nhân lực. Vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu USD.

Tin nóng

Tin mới