ICTnews - Bộ Công nghiệp và CNTT Trung Quốc (MIIT) vừa tuyên bố 18 nhà cung cấp dịch vụ di động Trung Quốc bị buộc phải tạm ngừng hoạt động.