Tra cứu chi tiết cước điện thoại nội hạt của VNPT Hà Nội

Gốc
(HNM) - Từ kỳ cước tháng 9-2009, khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định, GPhone, Cityphone của VNPT Hà Nội có thể tra cứu chi tiết cước nội hạt và tải bản kê cước này qua hệ thống VNPT Hà Nội Portal địa chỉ www.vnpt-hanoi.com.vn.

Hiện nay, VNPT Hà Nội đã triển khai các dịch vụ "tra cước nóng", "tra cứu cước chi tiết phiên truy nhập dịch vụ MegaVNN" trên hệ thống Portal. VNPT Hà Nội sẽ gửi tên truy nhập (ID) và mật khẩu tới khách hàng trong các bản kê cước phí hằng tháng hoặc khách hàng có thể liên hệ với VNPT Hà Nội tại các điểm giao dịch để được cấp ID và mật khẩu. Việt Nga

Tin nóng

Tin mới